Η πισίνα έχει διαστάσεις 16×2,5. Έχει επιφάνεια 40m2, έχει κεκλιμένο δάπεδο, δηλαδή το βάθος της ξεκινά από 0,90m και καταλήγει 1,80m και ο όγκος του νερού φτάνει τα 84m3. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανακυκλοφορία όλου του όγκου του νερού είναι 4 ώρες περίπου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Το πρώτο στάδιο για την κατασκευή πισίνας είναι η εκσκαφή. Στο στάδιο αυτό πήραμε μέτρα σύμφωνα με τον τρόπο, που θα έπρεπε να τοποθετηθεί η πισίνα και έτσι δόθηκε το σήμα της έναρξης όλων των εργασιών. Με το πέρας της εκσκαφής και αφού απομακρύνθηκαν τόνοι χώματος που μας εμπόδιζαν να υλοποιήσουμε το έργο μας, προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο.

Στο στάδιο αυτό, καλουπώσαμε και σιδερώσαμε το δάπεδο και τα τοιχία της πισίνας, τη δεξαμενή υπερχείλισης, το κανάλι υπερχείλισης, το μηχανοστάσιο  και περάσαμε τους σωλήνες του υδραυλικού δικτύου που διέρχονται από το δάπεδο, οι οποίοι απαιτούνται για την ανακυκλοφορία του νερού. Επίσης, τοποθετήθηκαν οι υποβρύχιοι προβολείς και τα καλώδια για τα φώτα.

Αργότερα, περάσαμε δεύτερη στρώση σίδερα και αφού πρεσάραμε το δίκτυο ήμασταν έτοιμοι να ρίξουμε τα μπετά.

Όλα τα μπετά έπεσαν ενιαία στο δάπεδο, τη δεξαμενή, το κανάλι υπερχείλισης και το μηχανοστάσιο.  Ρίξαμε επιπλέον μπετά για τη σκάλα  3 σκαλοπατιών, με διαστάσεις 2,40×1,20×0,90.

Στη συνέχεια έγιναν οι εργασίες για τη μόνωση της πισίνας. περάστηκαν 3 στρώσεις μονωτικό υλικό τσιμεντοειδές Kerakoll και γεμίσαμε την πισίνα για 15 μέρες για να ελέγξουμε αν υπάρχουν τυχόν διαρροές. Mετά τις απαραίτητες δοκιμές προχωρήσαμε κάνοντας τσιμεντοκονία και στην πορεία σπατουλαρίστηκε όλη η πισίνα με ειδική κόλλα πισίνας για να επιτύχουμε λεία επιφάνεια. Για την τελική διαμόρφωση περάσαμε 3 χέρια με υποξειδική βαφή δύο συστατικών.

Με το πέρας και αυτού του σταδίου ξεκίνησε η διαμόρφωση της πισίνας. τοποθετήθηκαν τα 8 στόμια δαπέδου Astral και 1 στόμιο σκούπας Astral, το φρεάτιο πυθμένα, οι λάμπες των 5 φώτων Led RGB Astral. Τοποθετήσαμε ανοξείδωτη σκάλα στο βαθύ σημείο της πισίνας καθώς και κουπαστή στη σκάλα που χτίσαμε στο ρηχό σημείο.

Παράλληλα με την διακόσμηση της πισίνας, προχωρήσαμε και στην κατασκευή του μηχανοστασίου. Συνδέσαμε την αντλία ανακυκλοφορίας Astral Victoria Plus 3HP, προσθέσαμε στο φίλτρο Kripsol Φ900 την απαιτούμενη χαλαζιακή άμμο και κατόπιν κατασκευάστηκε το κολεκτέρ της ανακυκλοφορίας νερού και συνδέσαμε τους σωλήνες καθώς και τον ηλεκτρολογικό πίνακα.