Η πισίνα έχει διαστάσεις 12,50×4,00. Έχει επιφάνεια 50m2, έχει κεκλιμένο δάπεδο, δηλαδή το βάθος της ξεκινά από 1,20m και καταλήγει 1,80m και ο όγκος του νερού φτάνει τα 80m3. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανακυκλοφορία όλου του όγκου του νερού είναι 4 ώρες περίπου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΜΜΕΡ

Το πρώτο στάδιο για την κατασκευή πισίνας είναι η εκσκαφή. Στο στάδιο αυτό πήραμε μέτρα σύμφωνα με τον τρόπο, που θα τοποθετηθεί η πισίνα και έτσι δόθηκε το σήμα της έναρξης όλων των εργασιών. Με το πέρας της εκσκαφής και αφού απομακρύνθηκαν τόνοι χώματος που μας εμπόδιζαν να υλοποιήσουμε το έργο μας, προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο.

Στο στάδιο αυτό, καλουπώσαμε και σιδερώσαμε το δάπεδο και τα τοιχία της πισίνας, το μηχανοστάσιο  και περάσαμε τους σωλήνες του υδραυλικού δικτύου που διέρχονται από το δάπεδο, οι οποίοι απαιτούνται για την ανακυκλοφορία του νερού. Επίσης, τοποθετήθηκαν οι υποβρύχιοι προβολείς και τα καλώδια για τα φώτα.

Αργότερα, περάσαμε δεύτερη στρώση σίδερα και αφού πρεσάραμε το δίκτυο ήμασταν έτοιμοι να ρίξουμε τα μπετά. Όλα τα μπετά έπεσαν ενιαία στο δάπεδο, τα τοιχία και το μηχανοστάσιο.

Στη συνέχεια έγιναν οι εργασίες για τη μόνωση της πισίνας. περάστηκαν 3 στρώσεις μονωτικό υλικό τσιμεντοειδές Kerakoll και γεμίσαμε την πισίνα για 15 μέρες για να ελέγξουμε αν υπάρχουν τυχόν διαρροές.

Mετά τις απαραίτητες δοκιμές προχωρήσαμε κάνοντας τσιμεντοκονία και στην πορεία σπατουλαρίστηκε όλη η πισίνα με ειδική κόλλα πισίνας για να επιτύχουμε λεία επιφάνεια. Για την τελική διαμόρφωση περάσαμε 3 χέρια με υποξειδική βαφή δύο συστατικών.

Με το πέρας και αυτού του σταδίου ξεκίνησε η διαμόρφωση της πισίνας. Τοποθετήθηκαν τα 7 στόμια τοίχου και σκούπας Astral, το φρεάτιο πυθμένα, τα 4 σκίμμερ, τα 4 φώτα Led RGB Astral και η ανοξείδωτη σκάλα Astral standard 316 με 3 σκαλοπάτια.

Παράλληλα με την διακόσμηση της πισίνας, προχωρήσαμε και στην κατασκευή του μηχανοστασίου. Συνδέσαμε την αντλία ανακυκλοφορίας Pentair Starite 1,10KW, με το φίλτρο Pentair TR 100 προσθέσαμε στο φίλτρο την απαιτούμενη χαλαζιακή άμμο και κατόπιν συνδέσαμε τους σωλήνες καθώς και τα καλώδια, τα οποία συνδέουν την πισίνα με το μηχανοστάσιο.

Τέλος, κάναμε την πισίνα πιο οικολογική συνδέοντας ηλεκτρόλυση μαγνησίου. Με τον τρόπο αυτό η πισίνα δεν χρειάζεται συνεχή χλωρίωση και έτσι μειώνεται το κόστος των αναλώσιμων προϊόντων.